Επικοινωνία

6o χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης – Κατερίνης
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καλοχώρι
Τ.Κ. 57009 / Τ.Θ. 1265
Ελλάδα

Τηλέφωνα: 2310 753857, 2310 755647
E-mail παραγγελιών: sales@gipchem.gr
E-mail τεχνικής υποστήριξης: technical@gipchem.gr